Dr. Hans (J.H.M.) Ettema is klinisch psycholoog die naast een gedrags-wetenschappelijke opleiding een geesteswetenschappelijke vorming heeft genoten. Op basis daarvan onderzoekt en expliciteert hij de filosofische achtergronden en vooronderstellingen in de psychologie.


Hij heeft ervaring in epidemiologisch en psychometrisch research (SCL-90, NNS) en tevens onderzoek gedaan naar gespreksvoering van hulpverleners in de gezondheidszorg met hun patiënten, alsook naar taalaspecten van de psycho-pathologie (i.h.b. bij hysterie, angst, dwang, depressie en narcisme) vanuit de structuralistische semiotiek (Parijse School). Zijn filosofische interesses zijn vooral gevormd door de fenomenologie, de psychoanalytische subject-theorie van Lacan en de filosofische onderzoekingen van Derrida.


Voor zijn werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie is hem in 1999 de R.J. Van Helsdingenprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie toegekend.


Hans Ettema is werkzaam geweest in de vakgroepen Klinische Psychologie, Grondslagen en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en als godsdienstpsycholoog aan de Tilburg University.


Op deze website zijn een aantal publicaties verzameld (als pdf te downloaden) over enkele nog steeds actuele onderwerpen op het grensgebied van psychologie en geesteswetenschap.

Psycholoog / filosoof